Category: Haberler

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ!

Var olduğu günden beri, içeride ki hainler ve dış düşmanlarla sürekli mücadele eden milletimiz, 15 Temmuz günü hain FETÖ mensubu darbeci, millet ve devlet düşmanlarına karşı topyekün bir zafer kazanmış ve adına yakışır, ceddine yakışır kahramanlık sergilemiştir. Bu zafer tüm dünyada yankı bulmuş, dostlarımız gurur ile düşmanlarımız korku ile zaferimizi değerlendirmişlerdir.
Destansı mücadeleyi veren necip milletimiz, devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza için canını vermekten kaçınmayacağını bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır.
Şanlı mücadele sırasında şehit olan kahramanlarımıza rahmet diliyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz.
Ne yapılan ihaneti ne de hainlere karşı cansiperane mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız!
Erzurum Tabipler Odası olarak yeniden ve tekraren her şartta ve her zaman devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.
 

14 MART TIP BAYRAMI ODA BAŞKANIN KONUŞMASI

Kıymetli Meslektaşlarım,

14 Mart tarihi zihinlerde Tıp Bayramı olarak yerini bulsa da aslında sadece bu kadar değil.

14 Mart; 1827 de açılan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin ilk eğitim gününün hafızalara kazındığı bir gün.

14 Mart; Anadolu’da modern Türk tıbbının temellerinin atıldığı bir gün.

Yine 14 Mart; bir bayrak, 14 Mart; Bağımsızlık meş’alesi..

14 Mart “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” öğüdünün hayat bulduğu günlerden bir gün.

Değerli meslektaşlarım;

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya savaşı ile çöküş sürecine girdiği günlerde, tıp öğrencilerinin Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin açılış tarihine istinaden 14 Mart 1919’da,Tıp Bayramını bahane ederek işgali protesto edip, özgürlük mücadelesine katkıda bulunarak, bugünün bayrak olma, bugünün bağımsızlık meş’alesi olma hüviyetini de ortaya koymuşlardır.

O nedenle bu tarih, sadece insanlığa yardım ve yaşatma arzusunun vücut bulması değil, bir milletin top yekün ayağa kalkmasıdır.

Günümüzde de bazı iç ve dış mihrakların, maşa olarak kullandıkları bir takım terör örgütlerinin, milletimizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik gayretleri bulunmaktadır.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 1919’da işgale karşı direnen ve bağımsızlık meşalesini yakan tıbbiyelilerden, bizlere miras kalan milli ruhu hiçbir güç söndüremeyecek ve biz tıbbiyeliler olarak, vatanımızın ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak adına bu milli ruhu, aynı azim ve kararlılıkla ilelebet devam ettireceğiz.

Şanlı tarihinde; İbn-iSina, Akşemseddin, Sabuncuoğlu Şerafeddin, Fahruddin-i Razi, Tevfik Sağlam, Hulusi Behçet ve nihayetinde Nobel Tıp Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim adamlarını ve adını sayamadığımız birçok tıp alimini yetiştirmiş milletimiz, insanlığa her alanda yaptığı gibi sağlık alanında da katkılar yapmış ve yapmaya da devam edecektir.

Kıymetli meslektaşlarım;

 

Ülkemizde kısıtlı iş gücü ve imkanlara rağmen son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Sayın Sağlık Bakanımız Prof.Dr.Recep Akdağ yönetiminde uygulanan sağlıkta dönüşüm programının gerçekleştirilmesinde en önemli  pay sağlık çalışanlarınındır. Bu hizmet sağlık çalışanlarının özverili ve üstün gayretleri ile sunulmaktadır.

Dolayısıyla sağlıkta dönüşüm programı kapsamında gerçekleştirilen sağlık reformlarının sürdürülebilir kılınabilmesi için sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının daha da iyileştirilmesi gerektiği aşikardır.

Aynı zamanda tıbbi cihaz ve malzemede dışa bağımlılığımızın daha da azaltılması, sağlıkta Ar-Ge ve inovasyon konularında dünyayla yarışmamızın gerekliliği de bir gerçektir.

Konuşmamın başlangıcında da belirtmiş olduğum Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihat ederken ifade ettiği gibi “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” öğüdü mesleğimize kutsaliyet atfeden bir husustur.

Aynı zamanda bu düstur bizim için mihmandardır. Bu düstur ufuktur, bu düstur en kıymetli hazinemizdir.

Bu vesile ile Tıp Bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Ülkemiz son zamanlarda FETÖ,DAEŞ,PKK ve benzeri terör örgütlerinin şiddetle saldırılarına maruz kalmaktadır. Devletimizin gücünü, Milletimizin birlik ve dirliğini hedef alan bu saldırılar asla maksadına ulaşamayacaktır.

Emperyalist güçlerin ve terör örgütlerinin hesap edemedikleri şey, yapılan terör faaliyetlerinin milletimizi yıldıramayacağı bilakis birliğimizi ve dirliğimizi daha da kuvvetlendireceğidir.
30 yılı aşkın süredir devam eden PKK terör örgütünün terör eylemleri, son yıllarda peydahlanan Daeş, 15 Temmuz Kalkışması ile tüm dünya tarafından terörist oldukları tescil edilen Fetö ve daha ismini saymadığımız nice terör örgütlerine gereken dersi Milletimiz kuvvetlenen milli bağlarımız, devletimizin yanında olduğumuzu haykırmamız vesilesi ile vermektedir.
Hükümetimizin terör ve terör örgütlerine karşı mücadele de kararlı tutumu, tarihi nice kahramanlarla dolu Milletimizin her hadise de bir ferdinin ismini dünyanın öğrendiği Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Fethi Sekin gibi adsız kahramanları sayesinde tüm terör örgütlerinin umutları yerle bir olmaktadır.
Millet olarak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz müddetçe ve devletimizin yanında durmakta göstereceğimiz kararlılık ile tüm terör örgütleri hüsrana uğrayacaklardır.
Terör eylemlerinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Erzurum Tabipler Odası olarak devletimizin yanında olduğumuzu tekraren kamuoyuna duyuruyoruz

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ!

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Anayasal düzenin muhafazası ve demokrasi  adına yola çıktığını iddia edenlerin, gayri hukuki tercihlerle ve silah zoruyla anayasal düzeni tehdit ettiklerini üzülerek müşahade ediyoruz.  Halkın çoğunluğunun oyuyla gelmiş iktidarlar demokratik düzenin en önemli göstergesidir.  Seçilmiş iktidarın, düşürülmesi ancak o iktidarı tercih eden seçmenin oyuyla olmalıdır. Halk için halka rağmen yola çıkmak ancak darbeci zihniyetin bir ironisi olabilir.

 

Periyodik olarak gerçekleştirilen darbeler, demokrasinin kurumsallaşmasının önündeki en önemli engeldir. Ülkemizde bu gece yapılan askeri darbe kalkışması Necip Milletimizin tercihinin hiçe sayılmasıdır ve ülkemizin geleceğini menfi yönde etkileyecek bir girişimdir. Ancak milletimiz bir yumruk halini alacak ve tüm olumsuzlukların üstesinden gelecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını, birliğini, bütünlüğünü tehdit edecek her türlü oluşumu ve girişimi, Erzurum Tabipler Odası olarak şiddetle kınıyoruz.

 

Bu kalkışmanın failleri milletimizin vicdanında gereken cezaya çarptırılmıştır. Aynı zamanda Anayasal Hukuk Devleti gereği çerçevesinde hak ettikleri cezayı alacaklarından hiç şüphemiz yoktur.

 

Bu menfur hadise esnasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

 

 

 

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu

 

 

 

 

Tabip Odası Başkanı Uzm.Dr. Ayhan KUL’un değerlendirmesi

Hekimlik hem sanat hem de bir zanaattır. Toplum sağlığının korunmasında, düzenlenmesinde ve geliştirilmesinde ana aktör olan hekimler, uzun soluklu bir öğrenim süreci ardından beceri, deneyim ve sonuçta ustalıkla meslek icra ettikleri için zanaat erbabı oldukları kadar, mesleklerini estetik ve toplumun kültürel yapısına uygun icra ettikleri içinse sanatkarlardır. Elbette tüm meslektaşlarımızın, vazifelerini icra ederken her sanatkar ve zanaatkarın karşılaştığı mutluluk verici başarı hikayeleri olduğu gibi, aynı zamanda toplumun ve sosyal hayatın da bir parçası olduklarından bir takım ihtiyaçları, yükümlülükleri ve sorunları da olması doğaldır. Ahi geleneğini sindirmiş bir toplum olarak, Tabip Odaları’nın öneminin farkında olmak gerekliliği gün gibi aşikardır.
Erzurum Tabip Odası olarak, önümüzdeki süreçte tüm hekim arkadaşlarımızın, Tabip odalarına güven ihdasını sağlayıp, öncelikle Tabip odalarına üyelikleri, sonra Erzurum Tabip Odası’nda aktif olarak çeşitli vazifeler üstlenmesini sağlamak, çalışmalarız için ilk adım olacaktır. Bir yandan toplum sağlığı açısından yapacağımız faaliyetler ile sağlığın geliştirilmesine katkı sağlamak diğer yandan ise tüm meslektaşlarımızın, sağlık hizmetleri konusundaki soru, sorun ve çözüm önerilerini dikkate alıp meslek örgütü hususiyetini perçinlemek istiyoruz.
Sağlıklı çalışma ortamı ve sağlıklı toplum için el ele…

14 MART TIP BAYRAMI

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

 

Terör Ankara’da alçakça saldırdı. Lanetliyoruz bu saldırıyı. Vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölgelerden birinde bu saldırının gerçekleşmesi terörün alçaklığını ve hainliğini bir kere daha gösteriyor”

Recep Tepe Sağlık Personeli Yaşamını yitirdi

Erzurum’un sağlık acısı

    Erzurum’da bir hastadan kaptığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü yüzünden hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi personeli Recep Tepe, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

12 Mayıs Hemşireler Günü

BASIN DUYURUS

     Hemşirelik bir sanattır, sanatların en güzeli insanı sevmeyi ve saygıyı gerektirir. Ülkemizin her köşesinde çoğu zaman zor şartlar altında görevlerini özveriyle gerçekleştirerek; Halkın sağlığına hizmet eden bütün fedakâr hemşirelerimizin 12 Mayıs. Hemşireler gününü kutlarız. Ülkemizde bu sanatın daha iyi anlaşılması ve hak ettiği yere ulaşması için elimizden gelen fedakârlıktan kaçınılmamalı; Hemşirelerimizin hak ettiği konuma getirmek için yasal düzenlemelerin bir ana evvel çıkartılarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Erzurum Tabip Odası

Yönetim Kurulu Adın

Dr. Fatih ARAS

Tatar: Toplumun engelli algısını değiştirmeliyiz

Erzurum Bölgesi Tabip Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdulgani Tatar, engelliler ile ilgili problemlerin çözümünde birinci planda toplumun engelli algısının değiştirmek gerektiğini söyledi.

Paylaş

Tweetle

Paylaş

Gönder

Yazdır

A
A

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Doç. Dr. Abdulgani Tatar, “Engellilerle ilgili kanunlar ve sosyal yaşamla ilgili birtakım uygulamalar mevcut olsa da toplumdaki engelli bireylerin oranı ile bu uygulamalardaki engellilerin dikkate alınması oranı maalesef aynı düzeyde değildir.” dedi. Engellilerle ilgili sosyal hayattaki düzenlemelerin yeterince dikkate alınmadığından yakınan Doç. Tatar şunları kaydetti: “Bir işyerinde çalıştırılması zorunlu engelli birey oranı toplumdaki engelli oranına ne derece yakındır. Engellilerin eğitimi için imkanlar engelli sayısı ile uyumlu mudur? Sosyal hayattaki düzenlemeler ne oranda engellileri dikkate almaktadır. Şehircilik planlamalarında, binaların mimarisindeki eksiklikler henüz yeterince giderilmiş değildir. Bugün resmi rakamlar ülkemizde 1,5-2 milyon engelli olduğunu bildiriyor ancak üretkenlik anlamında aynı oranda sosyal hayata katılım görmek mümkün değil. Engelliler arasında en fazla bireyin olduğu grup zihinsel engelliler olmakla birlikte bunların eğitimi için yeterli eğitim kurumu bulunmamaktadır. Engellileri toplumun yardıma ihtiyaç duyan bireyleri algısından çıkarıp, toplumun üretken bir parçası olduğunu göstermek gereklidir. Bu konuda en büyük görev yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir.” CİHAN